3507. Computationeel denken in de wiskundeles

Basisconcepten van computationeel denken en toepassingen met Python

Inhoud

Inleiding

Computationeel denken en programmeren is niet hetzelfde. Je kan computationeel denken integreren in de wiskundeles en ondertussen werken aan de vakeigen lesdoelen.
In deze workshop leer je a.d.h.v. concrete voorbeelden hoe je de basisconcepten van computationeel denken integreert in bestaande wiskundeinhouden. Je doet voldoende kennis op van Python om er zinvol mee te werken in de wiskundeles.

 

Inhoud

In deze workshop gebruiken we Python als tool. Zoals met de eindtermen wordt bedoeld, gaan we niet programmeren om te programmeren, maar tonen we wat de voordelen zijn van het automatiseren van een bepaald proces. Je zal bijvoorbeeld computationeel gaan denken als je bepaalde zaken wilt gaan automatiseren m.b.v. een computer. In dat geval zal je ook programmeren. De interactieve Python notebooks met onderwerpen uit de wiskundeles zijn daarbij een handig hulpmiddel. Denk aan de stelling van Pythagoras, het oplossen van een vierkantsvergelijking, het opstellen van waarheidstabellen, het tekenen van een rechte of parabool.

Resultaat

Na deze sessie zal je de basisconcepten van computationeel denken kunnen integreren in bestaande wiskundeinhouden. Je doet voldoende kennis op van Python om er zinvol mee te werken in de wiskundeles. Je zal met je leerlingen niet programmeren om te programmeren, maar hen laten ondervinden wat de voordelen zijn van het automatiseren van een bepaald proces. Op die manier kan er in jouw les ook tijd vrij komen voor het probleemoplossend denken en het mathematiseren van problemen. Begrippen zoals decompositie, abstractie, patroonherkenning en algoritme worden voor jou duidelijk en vormen handvaten om complexe problemen aan te pakken.  

Voorkennis

Verplichte kennis

- Basisvaardigheden computergebruik en internet

 

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Leerpaden op de website van Dwengo vzw.

Sites

Programmeren in Python

Python in de Wiskundeles

Python in STEM

Interessant voor

  • Leerkracht - Docent
  • Pedagogische ICT-coördinator
Uit:
  • Secundair/Voortgezet onderwijs: Leerkrachten wiskunde en wetenschappen
  • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs: Leerkrachten wiskunde en wetenschappen
  • Hoger onderwijs: Lerarenopleiding

Thema's

  • ICT in je klas of vak
  • Secundair onderwijs
  • Digitale Leermiddelen
  • Programmeren
  • Vaardigheden 21ste eeuw

Tijdstip

Dag 3 Tijdslot 5 (15.02 19:00 - 21:00)
Kostprijs: € 48
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 15 bezet zijn.

Vorm

Online hands-on workshop

Bereid je goed voor!

Gebruik een computer of laptop waar je mee op internet kunt. Er moet geen extra software worden geïnstalleerd. 

Lesgever

Natacha Gesquière
Lees meer over de expertise van Natacha.


Korte titel : Computationeel wisk #PR #SO

Deze pagina werd al 904 keer bekeken