3304. (i)Pad door de kleuterklas/lagere school

De iPad doelgericht inzetten

Inhoud

Inleiding

De iPad zinvol en doelgericht inzetten. In deze sessie gaan we actief aan de slag met de native apps op de iPad. Je leert met de iPad digitale content creëren. Je ervaart dat de iPad een meerwaarde is om o.a. te differentiëren en te communiceren.

Inhoud

Differentiëren.
De iPad als bondgenoot van leerlingen die zelfstandig moeilijk tot schrijven en/of lezen komen. Via de app Notities en in combinatie met de dicteerfunctie werken die leerlingen creatieve spreek/schrijfopdrachten uit. 
Met Prizmo Go kan je teksten scannen (fotograferen) die vervolgens voorgelezen worden.

Communiceren.
In dit onderdeel gaan jullie met verschillende apps content creëren. 

Met iMovie leren we:

 • een trailer maken om een bepaald lesonderdeel samen te vatten. Hier combineren we flitsende beelden met korte slagzinnen en dat allemaal in een mooi ogend geheel;
 • een digitaal prentenboek maken door foto's en audio met elkaar te combineren.

Met Clips leren we:

 • een foto- en/of videoverslag maken van een daguitstap of klasactiviteit;
 • een vlog maken als verwerking van een leesboek of als spreekopdracht om zichzelf voor te stellen.

De bedieningsknoppen die je in Keynote, Pages en Numbers terugvindt, zijn identiek. Eens we die overlopen hebben, kunnen we ook hier actief aan de slag.

 • Een presentatie maken bij een spreekbeurt.
 • Verhalen bedenken door gebruik te maken van de geïntegreerde figuren.
 • Tekstbestanden ontwerpen vertrekkend vanuit bestaande sjablonen.
 • Mindmappen en gegevens uit tabellen omzetten naar grafieken.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • zelf vaardiger kunnen werken met de iPad;
 • zinvolle en doelgerichte leeractiviteiten kiezen en kunnen uitwerken;
 • handige tips en tricks kunnen doorgeven aan collega's.

Voorkennis

Verplichte kennis

Goed vertrouwd zijn met de basishandelingen van de iPad.

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Pedagogische ICT-coördinator
Uit:
 • Kleuteronderwijs/Primair onderwijs groep 1-2
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8

Thema's

 • ICT in je klas of vak
 • Lager onderwijs
 • Apple
 • Audiovisueel
 • Tablets
 • Digitale Leermiddelen

Tijdstip

Dag 3 Tijdslot 3 (15.02 13:00 - 15:00)
Kostprijs: € 48
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 9 bezet zijn.

Vorm

Online hands-on workshop

Bereid je goed voor!

Volledig opgeladen toestel voorzien.

Volgende apps waarmee we aan de slag gaan staan in principe standaard op de iPad:

 • iMovie
 • Keynote
 • Pages
 • Numbers
 • Clips
 • Notities

Extra apps die je best vooraf even download uit de App Store:

 • Prizmo Go
 • ChatterPix Kids

Lesgever

Pascal Penta
Lees meer over de expertise van Pascal.


Korte titel : iPad in #KL #LO #AP

Deze pagina werd al 383 keer bekeken