3202. Op weg naar een mediawijze leerlijn

Een aanpak op schoolniveau

Inhoud

Inleiding

Cyberpesten, sexting, de online identiteit van leerlingen en leerkrachten en zaken zoals portret- en auteursrecht: als leerkracht kom je in aanraking met talloze mediawijze thema’s. Vroeg of laat duiken er vragen of situaties op waarvoor je best een duidelijk plan van aanpak hebt.

Inhoud

Het eerste deel van deze nascholing biedt jou een kader aan om een mediawijze leerlijn op school uit te bouwen. In de eindtermen is mediawijsheid als één van de sleutelcompetenties opgenomen. Hoe werk je hieraan? En vooral, hoe integreer je dit op een duurzame manier in jouw eigen klas en klasoverschrijdend. De uit te schrijven leerlijn volgt de mediagroeilijn en vertrekt vanuit de vijf leerdoelen: informeren, interageren, creëren, amuseren en verweren. Verder komt nog aan bod hoe je bij het opstellen van de leerlijn de verschillende doelgroepen - leerkrachten, leerlingen en ouders - betrekt.

In het tweede deel ga je dieper in op een aantal educatieve tools rond dit thema. Daarbij maak je steeds de terugkoppeling naar de eindtermen mediawijsheid. Je wisselt praktijkvoorbeelden uit met andere deelnemers.

Je verkent de verschillende thema’s om vervolgens de nodige actiepunten uit te werken op jouw eigen school.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • de verschillende thema’s m.b.t. mediawijsheid kunnen erkennen en benoemen;
 • de aangereikte tools in het eigen lesaanbod kunnen integreren;
 • een mediawijze leerlijn kunnen uitwerken.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Sites

De schaal van M

CNO nascholingen

Mediawijs

Medianest

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Directie - Administratie
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
Uit:
 • Kleuteronderwijs/Primair onderwijs groep 1-2
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8

Thema's

 • ICT in je klas of vak
 • Mediawijsheid

Tijdstip

Dag 3 Tijdslot 2 (15.02 11:30 - 12:30)
Kostprijs: € 22
Er zijn 30 plaatsen waarvan er 8 bezet zijn.

Vorm

Live presentatie of demo

Lesgever

Pascal Penta
Lees meer over de expertise van Pascal.


Korte titel : Leerlijn mediawijs #MW #KL #LO

Deze pagina werd al 457 keer bekeken