3102. Hybride Leren: visie en veranderaanpak

Hybride leren = Andere dingen doen ipv de dingen anders doen

Inhoud

Inleiding

Je maakt kennis met hybride leren, wat het is, de impact die het heeft op je leerlingen en je leraren en hoe je daarmee aan de slag kan.

Inhoud

Deze keynote is voor iedereen die wil geïnspireerd worden en nieuwe mogelijkheden wil verkennen. We geven je de nodige informatie en input om je eigen denkwerk te beginnen omtrent het waarom en het hoe van hybride leren. Wat is het eigenlijk, welke combinaties zijn mogelijk en wenselijk en wat kan het betekenen voor jouw leraren en jouw leerlingen? We kijken naar wat je als school of als team nodig hebt om een visie uit te bouwen en op welke manier je dat kan organiseren. Ook differentiatie, evaluatie en doelgericht leren is daarbij belangrijk: welke mogelijkheden zijn er als je hybride gaat werken?

In een interview met VOKA zegt Dirk Van Damme dat het veel inhoudelijk denkwerk over een redesign van leerprocessen en -materialen vraagt, liefst van de leraren zelf. Ook Tim Surma van Thomas More geeft in een gesprek met De Standaard als advies om eerst een visie uit te bouwen en daarna pas te kiezen voor het al dan niet inzetten van digitale leermiddelen.

Precies dat komt in deze keynote ter sprake.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

  • een heldere definitie hebben van hybride leren
  • weten wat de impact is van hybride leren op je leerlingen, op je leraren (wat hebben zij nodig)
  • weten op welke manier je zelf aan de slag kan met hybride leren

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Meegenomen kennis

Het is interessant om nog eens terug te blikken op de voorbije coronapandemie. Wat liep er wél goed tijdens het afstandsleren? Wat zou je graag willen meenemen op digitaal vlak vanuit die periode? 

Hoe heb je het toen aangepakt en wat zou je vandaag anders willen/kunnen doen? 

 

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

  • Leerkracht - Docent
  • Directie - Administratie
  • Pedagogische ICT-coördinator
Uit:
  • Secundair/Voortgezet onderwijs
  • Hoger onderwijs
  • Volwasseneneducatie

Thema's

  • Afstandsleren

Tijdstip

Dag 3 Tijdslot 1 (15.02 9:30 - 11:00)
Kostprijs: € 33
Er zijn 20 plaatsen waarvan er 6 bezet zijn.

Vorm

Live presentatie of demo

Lesgever

Mariet Vrancken
Lees meer over de expertise van Mariet.


Korte titel : Hybride Leren: Visie #AF #PI

Deze pagina werd al 388 keer bekeken