2204. De kracht van technologie bij feedback en formatieve evaluatie

Verhogen van de leerkracht door technologie doordacht in te zetten

Inhoud

Inleiding

Formatief handelen betekent dat je als leraar de vinger aan de pols wil houden. Je wil niet enkel op het einde van de les gaan testen maar je wil voortdurend monitoren of de leerlingen de inhoud beet hebben.

Educatieve technolgie kan jou helpen om dit doel te bereiken.

Inhoud

Tijdens deze sessie leer je een aantal basisprincipes voor formatief handelen en het geven van feedback. We bespreken enkele toepassingen die ervoor kunnen zorgen dat je effectief en efficiënt het leerproces kan volgen.

We bespreken didactische kaders waarmee je zelf doelgericht educatieve technologie kan integreren, of net kan beslissen om de technologie niet te gebruiken.

Je leert vooral een aantal basisprincipes kennen. Je leert niet in detail met één welbepaalde applicatie werken.

Resultaat

Als leraar wil je niet enkel toetsen wat de leerling kan maar je wil de vinger aan de pols houden tijdens de les zelf en kijken wat de leerling begrepen heeft.

Educatieve technologie kan daarin een meerwaarde hebben als deze doelbewust en doordacht wordt ingezet.

In deze sessie verkennen we wat formatief handelen in de klas is en overlopen we een aantal praktijkvoorbeelden waar educatieve technologie dit kan ondersteunen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

  • Leerkracht - Docent
  • Pedagogische ICT-coördinator
  • Pedagogisch begeleider
  • Zorgcoördinator
Uit:
  • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
  • Secundair/Voortgezet onderwijs

Thema's

  • ICT in je klas of vak
  • Leren op maat

Tijdstip

Dag 2 Tijdslot 2 (14.02 11:30 - 12:30)
Kostprijs: € 22
Er zijn 30 plaatsen waarvan er 6 bezet zijn.

Vorm

Live presentatie of demo

Lesgever

Delphine Wante
Lees meer over de expertise van Delphine.


Korte titel : Feedback evaluatie

Deze pagina werd al 487 keer bekeken