14. Leesvaardigheid trainen met Reading Progress

Verbeter het leesniveau op je school

Inhoud

Inleiding

Het voorbije jaar konden we er niet naast lezen in de media. Het leesniveau van onze leerlingen vermindert zienderogen. Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden voor leerlingen om aan hun toekomst te werken. Laten we samen inzetten op veel en graag lezen om dit verhaal te keren.

Inhoud

Binnen Teams hebben we hier een fantastische tool voor: Reading Progress (Leesvoortgang). Vorig jaar hielden we een testcase met enkele scholen. Uit de evaluatie bleek dat heel wat leerlingen meer gemotiveerd waren om te lezen en dus vaker gingen lezen. Reading Progress geeft immers extra handen aan de leerkracht. Leerlingen lezen in een hoekje in de klas/op de gang, thuis, bij de grootouders... en de AI analyseert de ingelezen tekst. Daarna kan de leerkracht - indien gewenst - de analyse verder gaan nakijken en aanpassen. Reading Progress verhoogt zo het aantal leeskansen en de leesprogressie. Ontdek wat Reading Progress naast het echt in een boek lezen voor het leesbeleid op jouw school kan betekenen. Daarnaast kan Reading Progress ook ingezet worden voor het oefenen van een nieuwe taal. Denk maar aan Frans in de derde graad lager onderwijs, maar ook aan Engels, Duits... in het secundair onderwijs.

Resultaat

Na deze sessie zal je begrijpen wat Reading Progress is en hoe je dit eenvoudig kan implementeren in het leesbeleid van je school.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Directie - Administratie
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
 • Zorgcoördinator
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
 • Buitengewoon lager/Speciaal primair onderwijs
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs

Thema's

 • Microsoft
 • Zorg
 • Digitale Leermiddelen

Tijdstip

Dag 2 Tijdsblok 7 (21.10 14:40 - 15:10)
Er zijn 100 plaatsen waarvan er 40 bezet zijn.

Vorm

Live presentatie of demo

Lesgever

Kris Vande Moortel
Lees meer over de expertise van Kris.


Korte titel : Reading Progress: Leesvaardigh

Deze pagina werd al 257 keer bekeken