121. Mediawijze strategieën voor leerlingen, collega's en beleid

Deze sessie is geannuleerd.

Implementeer mediawijsheid op schoolniveau met de Mediacoachtool

Inhoud

De Mediacoachtool is een interactieve tool waar leerkrachten uit het secundair onderwijs in korte video's getuigen over strategieën die ze hebben gehanteerd om hun leerlingen en collega's mediawijzer te maken. Hiernaast gaan deze getuigen ook in op de randvoorwaarden voor het realiseren van een mediawijs beleid  op schoolniveau.

De leerkrachten lichten toe vanuit welke nood ze hun project hebben opgezet, hoe dit verlopen is, welke moeilijkheden ze ervaarden en hoe ze hier oplossingen voor zochten en vonden.

De tool reikt naast de getuigenissen ook handvaten aan om in de eigen school het gesprek aan te gaan met collega's en directie rond de diverse facetten van mediawijsheid die in de projecten aan bod komen.

In deze sessie gaan we aan de slag met de Mediacoachtool. We demonstreren het concept en de inhoud van de tool. Aan de hand van een aantal topics, zoals sociale mediaprojecten met leerlingen, geïntegreerd werken aan een mediawijs beleid en hands-on strategieën voor het mediawijs maken van collega's doorlopen we de tool en tonen hoe deze de basis kan vormen voor een discussie over en het implementeren van mediawijsheid op schoolniveau. 

De Mediacoachtool is vrij toegankelijk op de website van Mediawijs.be vanaf begin februari 2016.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • meer inzicht hebben in een diversiteit aan mediawijze projecten die andere scholen hebben opgezet gericht op leerlingen, collega's en beleid;
 • aan de slag kunnen met de mediacoachtool binnen de eigen schoolcontext en zo een aanzet kunnen geven voor een mediawijs beleid op klas en/of schoolniveau.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Directie - Administratie
 • Pedagogische ICT-coördinator
 • Pedagogisch begeleider
 • Zorgcoördinator
Uit:
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs

Thema's

 • Mediawijsheid

Tijdstip

Namiddag (14:00 - 16:30)
Lokaal: 61
Er kan niet ingeschreven worden voor deze sessie omdat ze geannuleerd is.

Vorm

Overleg
Voorzieningen
Klaslokaal

Lesgever

Laure Van Hoecke
Lees meer over de expertise van Laure.


Korte titel : Mediacoachtool

Deze pagina werd al 1110 keer bekeken