1. Mediawijs omgaan met cyberpesten en imagoschade

Mediawijs lesmateriaal voor 'Incident Handling' en preventie

Inhoud

Inleiding

Mediawijsheid gekaderd binnen de ontwikkeling van het kind. Wat maakt kinderen kwetsbaar én welke tips zijn er om hen hierin te begeleiden als leerkracht én als ouder. Welke stappen zetten we als school/leerkracht bij een online incident (cyberpesten en/of imagoschade) en tot hoever reikt onze verantwoordelijkheid? Een nascholing met praktijkvoorbeelden, een stappenplan bij incident handling, tips en uitgewerkt lesmateriaal voor in de klas.

Inhoud
 • Incident handling - directe actie!

Het eerste deel van de sessie gaat over Incident Handling. Hoe gaan we om met een online incident? Welke stappen kan je als leerkracht en als school zetten om hier mediawijs mee om te gaan! Hoe gaan we hier in klas mee om?

 • Mediaontwikkeling - preventie!

In het tweede deel gaan we dieper in op de mediaontwikkeling bij kinderen van kleuter tot puber. Een groot deel van de sessie gaat over sociale media en de impact hiervan op onze leerlingen in de derde graad van het basisonderwijs en de beginjaren in het secundair onderwijs. Dit tweede deel geeft informatie (lessen, werkvormen) mee om hier mee om te gaan.

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • Op school- en klasniveau het document "Inicident handling" kunnen hanteren om online incidenten af te handelen. (Bijvoorbeeld: een geval van cyberpesten, een geval van online imagoschade, ...)
 • Op klas- en leerlingenniveau werkvormen/lessen aangereikt krijgen die je direct kunt gebruiken in de klas om te werken aan mediawijsheid (Bijvoorbeeld: rond cyberpesten, rond sociale media, ...)
 • Inzicht verwerven in welke rol sociale media heeft bij kinderen en jongeren.
 • Inzicht verwerven in mediagebruik van kleuter tot puber.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om deel te nemen aan deze sessie

Lesmateriaal

Syllabus

Hand-outs van presentatie

Interessant voor

 • Iedereen
Uit:
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
 • Secundair/Voortgezet onderwijs: Eerste graad
 • Buitengewoon secundair/Speciaal voortgezet onderwijs: Eerste graad

Thema's

 • Veilig ICT-gebruik
 • Lager onderwijs
 • ICT-eindtermen
 • Mediawijsheid
 • Sociale Media
 • Netwerken

Tijdstip

Blok VM 1 + Blok VM 2 (10:10 - 12:20)
Lokaal: G B.0.37 Aula Major
Er zijn 40 plaatsen waarvan er 12 bezet zijn.

Vorm

Presentatie

Lesgever

Steven Opsomer
Lees meer over de expertise van Steven.


Korte titel : Mediawijs omgaan

Deze pagina werd al 1710 keer bekeken