28. Interactief lesgeven met Socrative & Nearpod

Verbaas je studenten met unieke leerervaringen!

Inhoud

Inleiding

Wil je:

 • de interactie met je leerlingen verhogen?
 • een toets/quiz afnemen via de computer/iPad?
 • een (oude) PowerPointpresentatie nieuw leven in blazen?
 • de motivatie en betrokkenheid van elke leerling verhogen?
 • het vele verbeterwerk reduceren, maar toch grondig evalueren?

Wel, dan is deze hands-on workshop iets voor jou! Met behulp van Socrative & Nearpod worden al deze wensen vervuld.

Inhoud

Socrative is een gratis webtool waarmee je een quiz/toets kunt afnemen in de klas. De tool verzamelt de antwoorden, die de leerlingen via een computer of iPad doorsturen, en stuurt een volledig rapport door naar de leerkracht. Evalueren wordt een koud kunstje.

Nearpod is een gratis presentatietool die je toelaat om de interactie met je leerlingen te stimuleren. Zo kan je in je (PowerPoint) presentatie verschillende slides verwerken waarbij de leerling de nodige activiteiten moet uitvoeren en zo actief aan de les deelneemt. Ook hier krijg je een volledig rapport toegestuurd.

In deze workshop maak je kennis met beide ‘Student Response Systems’. Tot slot zal je zelf de mogelijkheid krijgen om een interactieve les in elkaar te steken met Socrative en Nearpod. En dit binnen je eigen vakgebied!

Resultaat

Na deze sessie zal je:

 • kunnen werken met Socrative & Nearpod;
 • een toets/quiz kunnen afnemen via de computer/iPad;
 • op basis van een PowerPoint een interactieve les creëren;
 • de betrokkenheid en motivatie van elke leerling verhogen;
 • in 1 ... 2 ... 3 ... de ganse klasgroep evalueren;
 • minder (geen) verbeterwerk hebben.

Voorkennis

Verplichte kennis

 • Basisvaardigheden computergebruik.
 • Je kan vlot overweg met het Internet.
 • Je kan een PowerPoint-presentatie maken.

Lesmateriaal

Syllabus

Sites

Nearpod

Socrative

Interessant voor

 • Leerkracht - Docent
 • Pedagogische ICT-co√∂rdinator
 • Pedagogisch begeleider
Uit:
 • Kleuteronderwijs/Primair onderwijs groep 1-2
 • Lager/Primair onderwijs groep 3-8
 • Secundair/Voortgezet onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Volwasseneneducatie

Thema's

 • ICT in je klas of vak
 • ICT-eindtermen
 • Audiovisueel

Tijdstip

Voormiddag (10u00-12u30)
Lokaal: B234
Er zijn 25 plaatsen waarvan er 24 bezet zijn.

Vorm

Workshop

Mee te brengen

Er mag voor deze sessie een eigen laptop (Windows) meegenomen worden. Zorg ervoor dat je Google Chrome, Internet Explorer, Powerpoint 2010/2013, Flash, Acrobat Reader, Java, SilverlightAdobe Shockwave Player op voorhand hebt geïnstalleerd.

Breng ook een computermuis mee, dat zal het werken vergemakkelijken.

Zorg dat je een e-mailadres hebt (Outlook, Hotmail, iCloud, Gmail, Yahoo,…) en het wachtwoord kent om aan te melden via het Internet. Bij voorkeur een Gmail-adres. Dit vergemakkelijkt het aanmaken van een account.

Breng een PowerPoint-presentatie van minstens 15 dia’s (maximum 50) op USB-stick mee die je gebruikt tijdens een bepaalde les/lessenreeks

Voorbeeld: Een PowerPoint-presentatie over de werking van het oog.

Optioneel: Breng videofragment(en), afbeelding(en) op USB-stick mee die bij de PowerPoint horen (voorbeeld: een filmpje over de werking van het oog, een foto van een oog)

Stel vooraf minstens 10 vragen op rond een lesonderwerp (bij voorkeur verschillende soorten: meerkeuze, juist/fout, korte antwoord vraag)

Voorbeeld: 

Lesonderwerp: De Europese Unie

1. Hoeveel landen telt de Europese Unie? (A: 18 B: 25 C: 28 D: 32)

2. Wat is de munteenheid van de Europese Unie?

3. Wie is de voorzitter van de Europese Comissie?

4. Juist of fout? De EU vindt haar oorsprong in 1958.

5. ...

Optioneel: Breng bij enkele vragen toepasselijke afbeeldingen mee op USB-stick (voorbeeld: bij vraag 3 een foto van Jean-Claude Juncker)

Lesgever

Bram Vanthournout
Lees meer over de expertise van Bram.


Korte titel : Socrative & Nearpod

Deze pagina werd al 2644 keer bekeken